Czy opłaca się zakładać lokatę w obcej walucie?

Lokaty walutowe prowadzone są, jak sama nazwa wskazuje, w walucie innej niż nasz polski złoty. Zysk, jaki z niej możemy czerpać zależy od dwóch elementów: kursu danej waluty oraz oprocentowania. Mechanizm oprocentowania w tym przypadku nie różni się od tego, jaki jest stosowany w zwykłych depozytach bankowych, prowadzonych w naszej rodzimej walucie. Otóż wkład kapitałowy jest powiększany o naliczone przez dany okres odsetki po upływie określonego w umowie terminu. Mamy więc o czynienia z gwarantowanym zyskiem, jaki w łatwy sposób można obliczyć na podstawie podanego oprocentowania. Stopy procentowe zależą tutaj od wysokości tego czynnika w przypadku banku centralnego.

Różnica pomiędzy depozytami walutowymi, a standardowymi zależy natomiast od tego, że mamy tu do czynienia ze stopami procentowymi Rezerwy Federalnej w przypadku dolara, Banku Anglii jeśli chodzi o funta czy też Europejskiego Banku Centralnego w przypadku Euro, a nie NBP (Narodowego Banku Polskiego). Stopy te są zwykle różne od tych, jakie obowiązują aktualnie w Polsce, co oznacza, że zazwyczaj są niższe od stóp złotowych. Warto również wspomnieć, jak sprawa wygląda w przypadku kursu walutowego. Generalnie należy on do czynników niezwykle zmiennych, a ponadto trudno przewidywalnych. Okazać się zatem może, że na lokacie walutowej wcale nie zyskamy, gdyż spowodują to wahania kursu polskiego złotego.

Można się tutaj posłużyć przykładem. Posiadamy tysiąc euro, co przy kursie złotowym do euro w wysokości cztery złote i dwadzieścia groszy daje nam łączną sumę czterech tysięcy dwustu złotych. Lokujemy tę kwotę na lokacie rocznej, w przypadku której oprocentowanie wynosi dwa procent. Jest to oczywiście depozyt zakładany w walucie euro. Po upływie terminu określonego w umowie, a więc jednego roku posiadamy zatem już tysiąc dwadzieścia euro. W związku z tym zysk jaki zdążyły wygenerować nasze oszczędności wynosi dwadzieścia euro. Jeśli natomiast kurs ulegnie zmianie i po roku będzie wynosił cztery złote i dziesięć groszy za euro, nasza kwota w wysokości tysiąc dwadzieścia euro będzie warta cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote. W związku z tym okazuje się, że wcale nie zyskaliśmy na depozycie, a nawet straciliśmy osiemnaście złotych w wyniku wahań kursu waluty. Tego rodzaju zmiana może działać również na naszą korzyść, bowiem po roku może okazać się, że euro jest warte nie cztery złote i dziesięć groszy, ale cztery złote i trzydzieści groszy, co spowoduje, że po roku na naszym koncie zobaczymy sumę cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, co daje nam zysk w wysokości stu osiemdziesięciu sześciu złotych. Straty i zyski w wyniku wahań kursu danej waluty ma jednak znaczenie dopiero w momencie, gdy zdecydujemy się sprzedać nasze euro.

Podsumowując powyższe rozważania, lokaty walutowe mogą przynieść nam spore zyski. Jednak należy liczyć się z możliwością również stracenia na tego rodzaju inwestycji, w związku z czym podjęcie decyzji powinno być podparte solidnymi analizami rynku walutowego. Inwestowanie w ten sposób obciążone jest o wiele większym ryzykiem, niż lokaty zakładane w polskich złotych. Dodatkowo, lokowanie oszczędności na produktach bankowych opartych o kurs danej waluty jest z pewnością niezwykle wygodne i opłacalne w momencie, gdy często zdarza nam się dokonywać transakcji w danej walucie. W przeciwnym wypadku możemy stracić sporo pieniędzy podczas zmian danej waluty na polskie złotówki, by móc wypłacić daną sumę pieniędzy.

Na zakończenie wyprowadzamy z błędu osoby które myślą, że lokaty w walucie obcej nie ma prawa zająć komornik. Wiemy, że takich osób jest niemało. Otóż komornik ma prawo zająć konto walutowe – osobiste, oszczędnościowe, firmowe – a zatem ma prawo zając też lokatę w walucie obcej bo lokat to też konto bankowe a poprawniej: rachunek bankowy, depozyt bankowy. A namierzy komornik lokatę tak, jak namierza inne rachunki bankowe czyli wysyłając zapytanie do systemu OGNIVO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.