Ile można uzyskać z odszkodowania OC sprawcy wypadku?

Odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy wypadku jest uzależnione od danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zawartych warunków w umowie, jaką zawarł sprawca z ubezpieczycielem. Takie polisy zawsze mają określone górne kwoty odszkodowań, jakie mogą zostać wypłacone w momencie zajścia kolizji.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia należnego odszkodowania osobie, która została poszkodowana w kolizji udziałem właściciela polisy. W takiej sytuacji osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy. To oznacza, że z osobą, która doprowadziła do wypadku nie musimy się kontaktować, wszystko może zostać załatwione pomiędzy nami a zakładem ubezpieczeniowym.

Jeśli chcemy dochodzić swoich roszczeń w sądzie to możemy pozwać o odszkodowanie bezpośrednio ubezpieczyciela.

Kwota odszkodowania zawsze jest uwarunkowana wysokością szkód, jakie ponieśliśmy. Jeśli podczas zdarzenia szkody doznał tylko nasz samochód to mamy prawo do żądania pokrycia kosztów naprawy w stu procentach. W takich sprawach konieczne jest, aby szkody ocenił rzeczoznawca i musimy mieć udokumentowane, w jakim stopniu auto doznało uszkodzeń.

W sytuacji, gdy podczas wypadku szkody doznały osoby, to kwota odszkodowania wzrasta.
W każdym ubezpieczeniu jest zapisana klauzula, która jasno określa maksymalną kwotę, jaka może zostać wypłacona w odszkodowaniu. Jest to tzw. odszkodowanie gwarancyjne. Zatem ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność tylko i wyłącznie do tej kwoty, jaka jest określona w umowie. Wszelkie kwoty powyżej tej określonej w umowie są obciążeniem bezpośrednio dla sprawcy. To oznacza, że wszystko powyżej danej kwoty zawartej w umowie jest ściągane od sprawcy wypadku.

Wysokość maksymalna odszkodowań, które odnoszą się uszkodzeń ciała jest określona w ustawie. Taka kwota wynosi równowartość 5 mln euro. W przypadku odszkodowań dotyczących strat w mieniu kwota ta wynosi 1 mln euro.

Pomimo tego że jesteśmy jak to się mów,na prawach, mogą nas czekać kłopoty z uzyskaniem należnego odszkodowania. Jeśli zdecydujemy się na walkę o odszkodowanie to warto robić to z pomocą prawnika, który z pewnością uzyska dla nas wyższe odszkodowanie niż w przypadku, gdy będziemy dochodzić roszczeń samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.