Teraźniejszość i przyszłość lokat bankowych

Kiedy Narodowy Bank Polski obniża stopy procentowe, najbardziej z tego faktu cieszą się przedsiębiorcy, ponieważ otrzymują dostęp do taniego kredytu. Kto traci? Oczywiście posiadacze lokat bankowych, ponieważ oprocentowanie, a tym samym zysk spada. Polityka monetarna wymusza na inwestorach indywidualnych poszukiwanie alternatyw, w sensie oszczędzania.

Działania zorientowane na regulowanie popytu i podaży pieniądza w gospodarce sprawiają, że klienci dotychczas zostawiający wszystkie nadwyżki finansowe w bankach detalicznych, zaczynają je wydawać. Skoro po roku na lokacie bankowej da się zarobić lekko ponad trzy procent (często mniej), po co to robić? Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, uległa drastycznym przekształceniom. Oczywiście na niekorzyść fanów lokat bankowych. Po pierwsze nie da się już uniknąć podatku Belki (od zysków kapitałowych). Nie można też skorzystać z instrumentów blokujących tryb płatności podatku (przykład polisolokat).

Powyższe argumenty są przestrogą dla klientów, uznających lokaty bankowe za nadrzędny instrument oszczędnościowy. Era lokat dobiega końca lub należy oczekiwać głębokich zmian oferty banków detalicznych, które chętnie zapełniają lokatami luki zainteresowania innymi usługami. Warto zadać sobie jednak ważne pytanie. Skoro lokaty bankowe tracą, jaki obszar zyskuje zainteresowanie? Na pewno są to pożyczki społecznościowe, dedykowane zwykłym inwestorom indywidualnym, bezpieczne fundusze inwestycyjne, a także obligacje korporacyjne, kojarzone z rynkiem Catalyst. Niestety we wszystkich wymienionych punktach wzrasta ryzyko oraz potrzeba rozwoju ekonomicznego, wiedzy.

Oczywiście cykl obniżek stóp procentowych musi się skończyć, zgodnie z ideą funkcjonowania cyklu koniunkturalnego. Czy lokaty bankowe znowu wrócą do łask? Trudno powiedzieć. Na pewno ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania, bo społeczeństwo czuje się zniechęcone dramatycznie niskimi zyskami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.